Bir Projenin Değerlendirilme Kriterleri Neler Olabilir?

9

Bir Proje Değerlendirilirken Genelde Aşağıdaki Kriterler Gözönüne Alınır:

Bilimsel Düşünce ( 35 Puan )

” İfade
” Yöntem
” Amaca Uygunluk
” Bilimsel Yeterlilik
” Yorum
” Literatür
” Öneri ve Görüşler

Yaratıcı Düşünce ( 35 Puan )

” Önem
” Metot
” Sistem
” İhtiyaca Yönelik
” Katkı
” Yorum
” Özgünlük

Sunum (10 Puan )

” Kapsam
” Görsellik
” İfade
” Açıklık
” İfade
” Yöntem
” Amaca Uygunluk
” Bilimsel Yeterlilik
” Yorum
” Literatür
” Öneri ve Görüşler

Uygulanabilirlik ( 20 Puan )
” Yurtiçi kaynak kullanımı
” Dış destek
” Sanayide kullanımı
” Birikimi değerlendirme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *