Akademik Araştırma Siteleri ve Online Veritabanları

➥ ULUSAL ARAŞTIRMA SİTELERİ

➥ YÖK Ulusal Tez Merkezi
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Yükseköğretim Kurulu yüksek lisans ve doktora tezleri arşivi

➥ Dergi Park
http://dergipark.gov.tr/
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında faaliyet gösteren akademik dergi ve elektronik makale platformu

➥ MEGEP Modülleri
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim bireysel öğrenme materyalleri

Continue reading